A székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok.

Szponzorált tartalom

székhelyszolgáltatás jogszabály

székhelyszolgáltatás jogszabály

Mindig is foglalkoztatott a jogász szakma, olyannyira, hogy a pályaválasztás során ebben az irányban tanulok tovább. Mindez azért, mert nagyon érdekesnek találtam a jogalkotás folyamatát, a jogszabályok értelmezését és alkalmazását, valamint az ezekkel járó kötelezettségek végrehajtását.

Az ilyen tudás nagyon hasznos lehet a mindennapokban, akár egy cégalapítás során is. Azonban ezek rendkívüli elkötelezettséget és naprakészséget igényelnek, amely nem minden esetben megoldható egy ember számára.

Esetleg pontosan azért, mert a cégének cégiratait, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, hatósági engedélyeit, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját kerülgeti otthonában.

Mindezen feladatok elkerülése érdekében kiváló segítséget tud nyújtani ez a weboldal (szekhelyszolgaltatas24.hu). Ráadásul sok vállalkozó szellemű személy cégét kiválóan vezeti, ám a jogszabályok világa már számára is gondot okoznak, ezért inkább a profikra bízná a székhellyel együtt járó teendőket.

Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a székhelyszolgáltatás jogszabály által rögzített keretek közt zajlik, így vállalkozóként biztosak lehetünk abban, hogy jó kezekben vagyunk.

Az ezzel kapcsolatos lényegi elemekről a hivatalos törvényi meghatározásokat a 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletben lehet bővebben megtalálni. Ellenben én mindezt csak röviden szeretném összefoglalni, hiszen egyrészt nem vagyok teljes mértékben jártas a témában, másrészt nem szeretnék valótlan, vagy a nem teljesen pontos megfogalmazással félrevezető, félreérthető információkat közölni.

A legeslegfontosabb egyrészt az, hogy a két fél, vagyis a megbízó (cég, avagy vállalkozó) és megbízott (székhelyszolgáltató) – között létre kell jönnie egy írásba foglalt megbízási szerződésnek. Mindazonáltal ide tartozik minden olyan szerződés is, melynek az az eredménye, hogy a cég székhelye egy erre kijelölt ingatlan formájában biztosítva van a megbízott által.

Ebben az esetben pedig a kijelölt ingatlan tulajdonképpen nincs tényleges használatban a megbízó részéről, illetőleg a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek is a székhelyszolgáltató tesz eleget.

Ezt a szerződést CSAK ÉS KIZÁRÓLAG határozatlan időre lehet megkötni. (Habár ez alól kivételt jelent az, ha a cég maga is csupán egy meghatározott időre jött létre.)

Egyébként, székhelyszolgáltatás esetén csak olyan ingatlant lehet bejegyeztetni székhelyként, amely a szolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, avagy ahol a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Abban az esetben, hogy ha a kijelölt iroda egy bérelt ingatlan a szolgáltató számára is, akkor szükséges az ingatlan tulajdonosának előzetes jóváhagyása. Ezzel kapcsolatban pedig 3 feltétel közül az egyiknek teljesülnie kell, amely szintén olvasható az oldalon.

A székhelyszolgáltatás jogszabályaival kapcsolatban vannak további rendelkezések. Ilyen például az iratmegőrzéssel kapcsolatos, ugyanis egyes vállalkozók vagy cégtulajdonosok bizonyos okiratokat szeretnek inkább maguknál tartani. Pontosan ennek okán szükséges az, hogy a szerződésben meghatározzuk, melyek azok a hatósági engedélyek, cégiratok vagy beszámolók, amelyeket a tulajdonos őriz.

Emellett a postai küldeményeket a megbízott köteles fogadni, és erről értesíteni a megbízót egy napon belül. Tehát igazából… „nem nálunk kopognak először”. Illetve az esetleges revíziók során jelen kell lennie, tehát ezt nem akadályozhatja meg, viszont haladéktalanul köteles tájékoztatni a megbízóját az ellenőrzés tényéről.

Ez a cég igazából vállalja a külön tárgyaló biztosítását, a helyszínre érkező hatóságok szakszerű fogadását, a bejegyzett ingatlanra kihelyezett cégtábla biztosítását, illetve mindenféle levelet továbbítanak 1 napon belül, elektronikus úton, a hó végén pedig postai úton, díjmentesen is. Erről egyébként részletes leírás található az oldalon.

Ha mindez felkeltette az érdeklődésedet vagy lenne további kérdésed a székhelyszolgáltatás jogszabályával kapcsolatban, akkor keresheted bizalommal ezt az weboldalt.